Indicele preţurilor de consum (IPC)Indicele preţurilor de consum (IPC) este un indicator economic, ce măsoară evoluţia de ansamblu a preţurilor mărfurilor cumpărate şi a tarifelor serviciilor utilizate de către populaţie într-o anumită perioadă (denumită perioada curentă) faţă de perioada anterioară (denumită perioada de bază sau de referinţă).

Rata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent, faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual, între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna corespunzătoare a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100.

Formulele de calcul pentru actualizarea unor valori utilizând Indicele Prețurilor de Consum (exprimate procentual):
A. folosind indicele prețurilor de consum (IPC):
A = Suma inițiala de actualizat * IPC / 100
sau
B. folosind rata inflației:
B = Suma inițială de actualizat * Rata Inflației / 100 + Suma inițială de actualizat
Indiferent de metoda de calcul folosită, rezultatul actualizării este același, deoarece Rata Inflației = IPC - 100