Inflația
Principalele cauzeInflația


Inflația este un dezechilibru major prezent în economia oricărei țări, reprezentat de o creștere generalizată a prețurilor și de scăderea simultană a puterii de cumpărare a monedei naționale.

Principalele cauze ale inflației sunt fie excesul de cerere agregată (creșterea economică prea rapidă), fie factorii de împingere a costurilor (factori de ofertă) dar și creșterea monetară în exces.

Cauze ale inflației:

• nivelul cererii agregate crește mai rapid decât nivelul de bază al ofertei agregate

Este cea mai frecventă cauză a creșterii prețurilor. Apare atunci când cererea consumatorilor de bunuri și servicii crește atât de mult încât întrece oferta. Producătorii nu pot face suficient pentru a satisface cererea. Este posibil să nu aibă timp să producă bunurile respective pentru a stimula aprovizionarea sau să nu aibă suficient de mulți muncitori sau materie primă la dispoziție.

Inflația de reducere a cererii apare atunci când consumatorii au un venit disponibil mai mare. A avea mai mulți bani cu scopul de a-i cheltui permite oamenilor să își dorească mai multe produse și servicii. Politici fiscale și monetare în expansiune, așteptarea consumatorilor de creșteri ale prețurilor viitoare, marketing sau branding pot crește cererea.

• costurile cresc independent de cererea totală

Inflația prin costuri este un tip de inflație cauzată de creșteri substanțiale ale costurilor bunurilor sau serviciilor importante, unde nu este disponibilă o alternativă adecvată. Se produce numai atunci când există o deficiență de ofertă combinată cu o cerere suficientă pentru a permite producătorului să crească prețurile.

Inflația prin costuri se întâmplă atunci când oferta scade, creând un deficit. Producătorii cresc prețurile pentru a satisface cererea din ce în ce mai mare pentru bunurile sau serviciile lor. Creșterea salariilor, a prețurilor de monopol, a dezastrelor naturale, a reglementărilor guvernamentale și a ratelor de schimb valutar scad adesea oferta față de cerere.

• creșterea monetară în exces

Economiștii monetari consideră că o creștere crescută a ofertei de bani poate provoca inflație. Acest lucru se întâmplă deoarece banii în plus cresc nivelul cererii și, astfel, cauzează o inflație care atrage cererea.

Inflația prin monedă înseamnă emisiunea excesivă de monedă peste oferta reală de bunuri și servicii. Aceasta atrage un surplus de cerere de mărfuri care duce la creșterea prețurilor. Mărirea prețurilor are loc nu prin simpla sporire a cantității de bani, ci prin creșterea cererii pe care aceasta o face posibilă.Inflația limitată este bună pentru economie, insă inflația ridicată este mai puțin benefică. Inflația ridicată poate determina scăderea încrederii populației în propria monedă și economie și poate fi mai puțin atrăgător pentru investitorii străini să investească în țara în cauză. Prin urmare, inflația ridicată are adesea un efect nociv asupra creșterii economice. Dacă inflația devine prea mare, banca centrală a unei țări va interveni adesea prin creșterea ratelor dobânzilor și astfel descurajarea creării de bani.